Laus störf

Kennara vantar tímabundið


Meðal kennslugreina er heimilisfræði, textílmennt, tungumálakennsla, kennsla á yngsta- og , miðstigi, stærðfræði,  list- og verkgreinar, íþróttir og sund

50-100% stöðugildi.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Leyfi til þess að nota starfsheitið kennari með áherslu á grunnskólastig
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga
• Skipulagshæfni, stundvísi, frumkvæði og sjálfstæði
• Faglegur metnaður
• Áhugi og hæfni til að starfa í teymisvinnu
• Góðir samskiptahæfileikar

 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og LS. 
Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra með upplýsingum um menntun, réttindi og starfsreynslu.
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Gísli Guðjónsson í síma 4308550 eða á netfangið sigurdur@gfb.is